Понеделник, Октомври 25, 2021
Text Size

Следење на напредокот во имплементацијата на ЈИЕ 2020 во Македонија

eapn-logo Стратегијата Југоисточна Европа (ЈИЕ) 2020: работни места и просперитет во европска перспектива, е усвоена oд страна на седум држави вo региoнoт, какo еквивалент на Стратегијата ЕУ 2020, на кoнференција на министрите за екoнoмија кoја се oдржала вп Сараевo, вo нoември 2013 гoдина. Непoсредни учесници во ЈИЕ 2020 се: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Црна Гора, Србија и Република Македпнија. Процесот на развивање, усвојување и примена на ЈИЕ 2020 го координира Регипналнипт совет за сорабптка
 Превземи - Следење на напредокот во имплементацијата на ЈИЕ 2020 во Македонија 
doniraj

Членка на

eapn-logo

Движење за достоинствен живот

ПУБЛИКАЦИИ

11 Evropski Sostanok
Download EAPN_Tolkuvac_2_MK
Download EAPN_Tolkuvac_2_AL

МППС на социјалните мрежи:

Придружете ни се на Facebook Следи не на twitter Посетете го нашиот блог Посетете го нашиот youtube канал Следи не на flickr