Понеделник, Октомври 25, 2021
Text Size

Прирачник за групна работа со жени жртви на семејно насислтво

Baner-PriracnikZrtviSemNasi  

Целта на психотерапевтските интервенции е постигнување на повисок степен на личен раст и развој, поголема свесност за себе,свесност за своите потреби, чувства, мисли, спремност за разрешување на интрапсихички и интерперсонални конфликти и постигнување на автентичност во севкупното лично однесување, а со тоа и поголема функционалност на индивидуален, семеен, професионален и социјален план.

Тоа вклучува и пронаоѓање на пофункционални начини за справување со конфликтите, како и зголемување на самодовербата и независноста во живеењето

 Превземете - Прирачник за групна работа со жени жртви на семејно насислтво 

doniraj

Членка на

eapn-logo

Движење за достоинствен живот

ПУБЛИКАЦИИ

11 Evropski Sostanok
Download EAPN_Tolkuvac_2_MK
Download EAPN_Tolkuvac_2_AL

МППС на социјалните мрежи:

Придружете ни се на Facebook Следи не на twitter Посетете го нашиот блог Посетете го нашиот youtube канал Следи не на flickr