Понеделник, Октомври 25, 2021
Text Size

Меѓународна национална рамка за човекови права за Македонија

Оваа публикација има за цел да даде јасен преглед на меѓународните норми и стандарди поставени од меѓународното и домашното право за заштита на човековите права во Република Македонија, и е тесно поврзан со остварувањето на Милениумските развојни цели односно напорите кои РМ ги вложува во нивната имплементација.

„Милениумските развојни цели“ се светски, ограничени со рок и квантификувани цели за третирање на екстремната сиромаштија во нејзините многубројни димензии – сиромаштијата на приходи, гладот, болестите, немањето адекватно засолниште и исклученоста – истовремено промовирајќи родова еднаквост, достапност до образование и еколошка одржливост.

Во суштина тие се, исто така, основни човекови права – права на секое лице од планетава на здравје, образование, домување и безбедност, впрочем како што е утврдено во Универзалната декларација за човекови права (Universal Declaration of Human Rights) и Милениумската декларација на ОН (UN Millennium Declaration). Оваа јасна врска е детално разработена со Нацрт насоките на ОН за пристапот на човековите права во стратегиите за намалување на сиромаштијата („Нацрт насоки за сиромаштијата“) кои се употребени како уште едно референтно средство во овој документ.


 Превземете - Меѓународна и национална законска рамка за човекови права за Македонија

 Download - Internatioanal and natioanal legal framework for human rights for Macedonia - Integral version

 Download - Internatioanal and natioanal legal framework for human rights for Macedonia - Summary

 Korniza ligjore ndërkombëtare dhe kombëtare për të drejtat e njeriut në Maqedoni

doniraj

Членка на

eapn-logo

Движење за достоинствен живот

ПУБЛИКАЦИИ

11 Evropski Sostanok
Download EAPN_Tolkuvac_2_MK
Download EAPN_Tolkuvac_2_AL

МППС на социјалните мрежи:

Придружете ни се на Facebook Следи не на twitter Посетете го нашиот блог Посетете го нашиот youtube канал Следи не на flickr